Certyfikat energetyczny.

Kontrola budynku

Większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego jak wiele elementów należy ocenić zanim nowo wybudowany budynek zostanie dopuszczony do użytku. Dotyczy to zarówno budynków użytku prywatnego, jak i publicznego. Również firmy zajmujące się budową nieruchomości na sprzedaż są zobowiązani uzyskać odpowiednie pozwolenia, które umożliwią im kontynuowanie spraw związanych ze sprzedażą mieszkań lub budynków. Jednym z elementów, które musi posiadać każdy budynek dopuszczony do użytku jest świadectwo energetyczne.

Co to świadectwo energetyczne?

Wielu z nas nie wie czym jest świadectwo energetyczne i o czym tak naprawdę ono mówi. Świadectwo takie wydaje audytor energetyczny Kielce, który ocenia jakość budynku pod względem energetycznym. Dzięki temu można ocenić budynek pod kątem zużycia energii. Wprowadzenie prawa związanego z obowiązkiem przeprowadzenia takich kontroli w nowych budynkach ma na celu zmniejszenie ilość zużywanej w budynkach energii. Na stan energetyczny budynku wpływają różne elementy takie jak rodzaj wykorzystanych materiałów, sprawność instalacji lub rodzaj konstrukcji. Zadaniem osób odpowiedzialnych za budowanie danej nieruchomości jest zmniejszenie ilości energii wykorzystywanej przez budynek – jest to działanie proekologiczne, pozwala również obniżyć opłaty eksploatacyjne ponoszone przez mieszkańców. Uzyskanie takiego certyfikatu umożliwia użytkowanie budynku, należy jednak pamiętać o tym, że certyfikat taki ważny jest przez 10 lat.

 

Możesz również polubić…