Pieszy na drodze bez chodników

Jezdnia jest drogą wyznaczoną do ruchu pojazdów i bez wyraźnej przyczyny pieszy nie powinien się na niej znajdować. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy to na drodze nie znajduje się chodnik, ani żadne miejsce wyznaczone specjalnie dla pieszych. Pieszego przemieszczającego się po jezdni obowiązują jasne obowiązki, które należy pilnie przestrzegać tak, aby unikną sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, a także nie przeszkadzać w płynnym poruszaniu się pojazdów po drodze.

Ruch pieszych po jezdni określony jest bardzo konkretnymi zasadami. Najważniejszą zasadą dla pieszego poruszającego się po jezdni jest obowiązek chodzenia po jej lewej stronie. Jeżeli na takiej drodze jest więcej pieszych, powinni oni iść jeden za drugim, jednak na drodze o małym ruchu i w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. Jeżeli na drodze nie ma chodnika, za to wyznaczona jest droga rowerowa, pieszy ma prawo do skorzystania z niej. Należy jednak pamiętać, iż na tego typu ścieżkach pierwszeństwo mają rowerzyści i trzeba ustępować im miejsca.

Pieszy poruszający się jezdnią po zmroku, musi być wyposażony w elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Możesz również polubić…