Venflon – narzędzie umożliwiające sprawne podawanie leków

Wenflon to podstawowe narzędzie w rękach służby zdrowia, które w wielu przypadkach ratuje życie. Dlatego też niezwykle ważna jest szybka i sprawna obsługa tego urządzenia.

Cały personel medyczny począwszy od pielęgniarek, a skończywszy na lekarzach wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach, musi umieć szybko i sprawnie posługiwać się Wenflonem. Dzięki niemu można sprawnie podać dożylnie choremu leki, w wielu przypadkach ratujące jego życie. wenflon budowa nie należy do skomplikowanych. To powszechnie znane w medycynie narzędzie jest zbudowane z igły, która to umożliwia nakłucie żyły i dalej zsunięcie po mandrynie kaniuli. Na bokach każdego venflonu są umiejscowione rozkładane skrzydełka, których podstawowym celem jest stabilizowanie całej konstrukcji na skórze po wprowadzeniu cewnika do żyły. Natomiast na górze wenflonu znajduje się korek, pod którym jest umieszczona zastawka do podawania leków za pomocą strzykawki. Po przeciwnej stronie do igły znajduje się nasadka, przez którą usuwany jest mandryn oraz są podawane choremu wlewy dożylne. Wielu pacjentów obawia się, że igła jest umieszczona bezpośrednio w jego żyle. Jest to nieprawda, więc nie powinniśmy się wzbraniać się od założenia wenflonu, który to często ratuje nasze bezcenne życie.

 

Możesz również polubić…